Tumblelog by Soup.io
 • marczi
 • BloodyYuki
 • soadysta
 • aura-lunaris
 • drttop
 • danielmazur
 • nicmisieniechce
 • Gosha
 • MitreSquareMurder
 • rainstormdragon
 • obcyastronom
 • siedem
 • antr
 • zurial
 • AleXUnder
 • Shibamaku
 • nettle-carrier
 • Shekina
 • silence24
 • totento
 • kamdz
 • CzysteZuo
 • myrmikonos
 • EmotionalSpiral
 • cudbezpowiek
 • polaparis
 • strus
 • K-E-N-A-J
 • halucine
 • Lazhward
 • klart
 • morela
 • melody8420
 • KaruzelaNaKoparce
 • Alexzandra
 • no-longer-kore
 • a-antimatter
 • nieuczesanemysli
 • RAGEcrow
 • cheshirecatgrin
 • Lolo-and-box-imagination
 • Nihidea
 • givemetwobeers
 • czleksobotni
 • bethbathory
 • MyFantasy
 • ztymwszystkimsam
 • grumpy
 • jestes-niepoczytalny
 • elleri
 • tru-skawka
 • designnerd
 • pyzarules
 • houndsoflove
 • czyzewna
 • lavie
 • Linnie
 • carln
 • coldways
 • edenpath
 • insane-princess
 • angelsdemon
 • guyver
 • BirdofParadise
 • MomentsOfUnrealBeauty
 • alexandersmith8805
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viatriste triste

June 22 2017

8599 7078 500
Reposted fromkaiee kaiee viaExfeletes Exfeletes
1571 ebd2
Reposted byjwf911strzepydrozdzimieteqki-adiszaryumyslmolotovcupcakesiostrawhizzkidczinoksznurKryptoniteankinwujcioBatmkaynoaHypothermiaFiloktetJoschIsAGeekstragglertomashFeichtibananowo
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viafelicka felicka
9643 03b3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
7482 d55d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaseverak severak
6506 1342 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaseverak severak
2411 87cf 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastonerr stonerr
7362 ec64 500
Reposted fromot-byt ot-byt viaSkydelan Skydelan
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viastrzepy strzepy
5141 03ce
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari
8643 db3d
Reposted frompiar piar
5406 1828 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaSzczurek Szczurek
Reposted fromFlau Flau vialiona liona
8807 8b96
Reposted frombanitka banitka viasleepwalkers sleepwalkers
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialiona liona
Reposted fromFlau Flau vialiona liona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl