Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • marczi
 • BloodyYuki
 • soadysta
 • aura-lunaris
 • drttop
 • danielmazur
 • nicmisieniechce
 • Gosha
 • MitreSquareMurder
 • rainstormdragon
 • obcyastronom
 • siedem
 • antr
 • inajaa
 • AleXUnder
 • Shibamaku
 • nettle-carrier
 • Shekina
 • silence24
 • totento
 • kamdz
 • CzysteZuo
 • myrmikonos
 • EmotionalSpiral
 • cudbezpowiek
 • polaparis
 • strus
 • K-E-N-A-J
 • halucine
 • Lazhward
 • klart
 • morela
 • melody8420
 • KaruzelaNaKoparce
 • Alexzandra
 • no-longer-kore
 • a-antimatter
 • nieuczesanemysli
 • RAGEcrow
 • cheshirecatgrin
 • Lolo-and-box-imagination
 • Nihidea
 • givemetwobeers
 • czleksobotni
 • bethbathory
 • MyFantasy
 • ztymwszystkimsam
 • grumpy
 • jestes-niepoczytalny
 • elleri
 • tru-skawka
 • designnerd
 • pyzarules
 • houndsoflove
 • czyzewna
 • lavie
 • Linnie
 • carln
 • coldways
 • edenpath
 • insane-princess
 • angelsdemon
 • guyver
 • BirdofParadise
 • MomentsOfUnrealBeauty
 • alexandersmith8805
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaciarka ciarka
Jesteś jedynym człowiekiem, który wygląda na bardziej samotnego niż ja. Poszłam więc za tobą. To dość niemądre, prawda?
— J. Zander „Pływak”
Reposted fromjeszczenie jeszczenie
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
6423 ffe1
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
2768 c1b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella

October 18 2018

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaambermoon ambermoon
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafelicka felicka
6089 64bb 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMountainGirl MountainGirl
6802 ed8d 500
Reposted bybluszczygeglerion
6799 e8e7 500
Reposted byzupamarzenSilentForest
6796 ca43 500
Reposted byhashapluzyna
6794 69f7 500
Reposted byzlapmniezabiodraZoonk11Martwa13dancingwithaghostrudaaggikariZoonk11rattynessSoulwoodLuukkamoppieanuszkaYoSiJoCattazazelloneliestofangels
6785 6f55 500
Reposted bydancingwithaghost dancingwithaghost
6784 bf10 500
Reposted byhashTander
6782 2609 500
6780 c3ff 500
6777 93a2 500
Reposted byhashCatt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl